MICHAEL CRAWFORD

SPECIALLÆGE

Michael Edward Crawford er født i 1951 i Storbritannien.

Har specialuddannelse fra Københavns Amt - Herlev, Gentofte og Glostrup Hospitaler.

Anæstesi, intensiv medicinsk terapi, smertebehandling, katastrofemedicin og ambulancelægevirksomhed (1987).

Har haft ansættelser i Norge og Sverige, på Esbjerg Centralsygehus, Køge Sygehus, og på de Storkøbenhavnske universitetshospitaler.

Har været ekstern lektor ved Københavnsuniversitet og censor ved Aarhus, Odense og Københavns universiteter.

Har været formand for Dansk Anæstesiologisk Selskab, bestyrelsesmedlem i Nordisk Anæstesiologisk forening og bestyrelsesmedlem i European Society of Anaesthesiology.

Er medlem af Chinese Medical Institute and Register.

Har været overlæge og leder for smerteklinikkerne på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital.

Har sideløbende fungeret som børneanæstesiolog i mere end 25 år.

Har bred og stor forskningserfaring på internationalt niveau.

Tiltrådt som partner i Speciallægehuset på Strøget i 1987.

 


MARI KRØYER

SEKRETÆR