KONTAKT

Når du møder 1. gang i klinikken, vil du få konsultation hos speciallæge Michael Crawford.
Den henvisning vi har modtaget fra din egen læge vil allerede ligge klar, så speciallægen er på forhånd orienteret om dit problem.
 
Det er også vigtigt, du med egne ord selv kan gøre rede for dit problem, og at du kan forklare din smertesituation, og hvad det betyder for dig.
 
Hvis du benytter medicin, uanset hvad du iøvrigt bliver behandlet for, er det vigtigt at fortælle os, hvad du får, inklusive al smertemedicin. Skriv det på en seddel, eller medbring medicin emballage.
Hvis du er i et behandlingsforløb andre steder, hvadenten det er på hospitalet, hos anden speciallæge eller en alternativ behandler, er det også vigtigt for os at vide det.
 
Din videre behandling tilrettelægges individuelt alt efter, hvad den første lægeundersøgelse og samtale viser.

Receptfornyelser
Så længe du behandles her i klinikken, kan receptfornyelse på stærkere smertestillende medicin kun ske ved personligt fremmøde til en aftalt konsultation.
Sørg derfor for at få en aftale i klinikken i god tid.
 
Vi beder dig om at overholde de aftalte konsultationstider. Dette af hensyn til kontinuiteten i dit behandlingsforløb og dermed et mere tilfredsstillende resultat.
- Nødvendige afbud skal gives senest dagen før aftalt tid.

Udeblivelse uden afbud medfører en regning, og i gentagne tilfælde kan der ikke gives en ny tidsaftale.
   
TIDSBESTILLING - Telefon: 33 13 77 00
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00. Fredag kl. 9.00 - 14.00
 
KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 16.00.